Velkommen til kirkeniland

Vi har fått nye hjemmesider. Du finner oss på kirkenisøndreland.no

Les mer

Kontakt oss

Menighetskontoret Søndre Land

Oppistua 2860 Hov Tlf 61126670 Kontortid: Man-fre Kl 10-14

Lillian Rein, kirkeverge

Arnhild Stenslie Hagenborg, menighetssekretær

Gitte Bergstuen, sogneprest

Øystein Wang, sogneprest